tarım parça

% 100 Memnuniyet..!

info@agriculturesparepart.com  

Traktör Genel Güvenlik Kuralları 2

660

Traktörün çekilme işlemi sırasında sadece çekme noktalarını kullanınız. Bağlantıları dikkatlice yapınız. Traktörü çekme işlemine başlamadan önce emniyet pimlerinin veya kilitlerinin takılmış olduğundan emin olunuz. Yük altında çalışan çeki demiri, kablosu veya zincirinin yanında, çevresinde bulunmayınız.
Arızalı bir traktörü transfer etmek için treyler veya eğer mümkün ise alçak taşıma platformu (low bed) kullanınız.
Traktörü taşıma aracından indirmek veya taşıma aracına yüklemek için düz bir alan kullanınız. Traktörü treyler üzerine iyi bir şekilde bağlayıp tekerlekleri takozlayınız.
Elektrikli ısıtıcılar, akü şarj aletleri ve benzer ekipmanlar için kullanacağınız güç kaynaklarının toprak hatlarının, elektrik kaçaklarından dolayı oluşabilecek yaralanmaları önlemek için, güçlü toprak attına sahip olduğundan emin olunuz.
Ağır parçaların kaldırılması ve hareket ettirilmesi işlemlerinde herzaman uygun kapasitedeki kaldırma ekipmanlarını kullanınız.
Çalışma bölgesinde çalışmayı izleyen kişilere ekstra özen gösteriniz.
Parçaların temizlenmesi esnasında temizleyici madde olarak asla benzin ve motorin gibi yanıcı maddeler kullanmayınız. Zehirleyici etkisi olmayan temizleyiciler kullanınız.
Benzin ve motorini asla açık ağızlı, geniş ve alçak bir kaba boşaltmayınız.
Parçaların basınçlı hava ile temizlenmesi esnasında koruyucu gözlük kullanınız.
Kısmi ayarlamalar ile basıncın 2,1 bar’ı geçmemesini sağlayınız.
Uygun havalandırma olmaksızın traktörü kapalı binalarda çalıştırmayınız.
Traktör üzerinde çalışırken veya kaçak ararken asla ışık kaynağı olarak ateş kullanmayınız.
Traktörün çevresinde herhangi bir çalışma yapılıyor iken uyarı yaparak hareket ettiriniz. Koruyucu şapka, gözlük ve özel ayakkabı gibi güvenlik kıyafetleri kullanınız.
Motor çalışırken yapılması gereken kontroller esnasında, yardımcınızın operatör kotuğunda oturmasını ve sürekli olarak görsel olarak çalışmayı kontrol altında tutmasını sağlayınız.
Atölye dışındaki çalışmalarda, traktörü düz bir alana çekiniz ve tekerleklere takoz koyunuz.